Dereitos humanos: Contra toda forma de escravitude

Se calquera forma de escravitude nos arrepía, doénos especialmente cando esta afecta aos rapaces. Sen ir a escola, sen poder xogar, sen estar coas súas familias..... negándolles a súa infancia ¿qué mundo lles/nos agarda?

Publicado por Flor R. Lemos e Xurxo R. Labrador

0 comentarios: