PLAN LECTOR 2017/19. 1ª AVALIACIÓN


Hai que seguir escalando moito e disfrutando coa lectura. Aínda hai moitos cumes por alcanzar.
Grazas, especialmente, ó profesorado que cede os 15 minutos diarios de clase para que se poda ler.

0 comentarios: