PLAN LECTOR

O número total de préstamos feitos na Biblioteca dende o principio de curso ata o venres 4 de abril foi de 1836 .
Nos dous gráficos seguintes recóllense só os resultados correspondentes ás lecturas que fixeron todos os alumnos da ESO nos 15 minutos que adican diariamente a ler un libro escollido por eles na Biblioteca. En todos os cursos, diferentes profesores, de diversas materias, cederon ese tempo das súas clases para tal fin. Os resultados deste segundo ano de aplicación do Plan Lector son os seguintes:
0 comentarios: