NAMORADOS 2011: NAS NUBES

Avións da Paz que adornan a entrada do centro conviviron hoxe con moitos corazóns e coas nubes que eliximos este ano para o Día dos Namorados...
E tamén a nosa caixa de poemas se encheu de nubes moi doces.
Porque cando un se enamora está nas nubes, no Río Cabe quixemos hoxe celebrar así o amor.
Grazas...

1 comentarios:

Anónimo dijo...

thanks for this nice post 111213